ESG

ESG

ESG w naszych działaniach

ESG w naszych działaniach

Jako lider rynku nieruchomości komercyjnych w centralnej Polsce nie chcemy pozostawać obojętni wobec wyzwań wynikających z postępujących zmian klimatycznych i oczekiwań społecznych, dlatego podjęliśmy decyzję o włączaniu ESG w nasze działania operacyjne i konsekwentnie wcielamy ją w życie. W odpowiedzi na oczekiwania naszych najemców, partnerów biznesowych i mieszkańców regionu, chcemy w odpowiedzialny i transparentny sposób prowadzić nasz biznes, ograniczając jego wpływ na środowisko i najbliższe otoczenie oraz wypracowywać dobre praktyki branżowe. Potwierdzeniem tego jest jedna z pierwszych w Polsce analiz ESG Due Diligence naszej najnowszej inwestycji Magazyn Bawełny, przeprowadzona przez firmę Colliers.

Jako lider rynku nieruchomości komercyjnych w centralnej Polsce nie chcemy pozostawać obojętni wobec wyzwań wynikających z postępujących zmian klimatycznych i oczekiwań społecznych, dlatego podjęliśmy decyzję o włączaniu ESG w nasze działania operacyjne i konsekwentnie wcielamy ją w życie. W odpowiedzi na oczekiwania naszych najemców, partnerów biznesowych i mieszkańców regionu, chcemy w odpowiedzialny i transparentny sposób prowadzić nasz biznes, ograniczając jego wpływ na środowisko i najbliższe otoczenie oraz wypracowywać dobre praktyki branżowe. Potwierdzeniem tego jest jedna z pierwszych w Polsce analiz ESG Due Diligence naszej najnowszej inwestycji Magazyn Bawełny, przeprowadzona przez firmę Colliers.