Project Description

A&A Holding

A&A Holding

Zarządzamy jednym z największych portfeli nieruchomości komercyjnych w centralnej Polsce. W naszych zasobach znajdują się obiekty biurowe oraz przestrzenie magazynowo-produkcyjne.